Kontakt z nami

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Nr telefonu

Temat

Treść wiadomości

* - pole wymagane

Administratorem danych osobowych jest AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378205.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych – Grażynę Żurawską, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@audytiwycena.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: "RODO"). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378205, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.

AUDYT I WYCENA

CONSULTING GROUP SP. Z O.O.

Adres:
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
Telefon:
(22) 299 58 30
Fax:
(22) 266 09 11
E-mail:
biuro@audytiwycena.pl
NIP:
831-162-66-22
Regon:
101039946
KRS:
0000378205