Konsulting i doradztwo

Dzięki latom zbierania doświadczeń z audytu w różnego rodzaju podmiotach nasi specjaliści dysponują ekspercką wiedzą o funkcjonowaniu takich podmiotów na rynku, w określonej rzeczywistości prawnej i gospodarczej. Dzielimy się tą wiedza, świadcząc usługi konsultingu i doradztwa.

Usługi doradztwa gospodarczego, świadczone przez naszą firmę, obejmują m. in.:

 • analizę sytuacji prawnej majątku,
 • stan i perspektywy rozwoju, w tym analizy: ekonomiczno-finansowe, marketingowe, wykorzystywania technologii oraz systemu organizacji i zarządzania,
 • ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i dóbr kultury,
 • oszacowanie wartości przedsiębiorstwa i jego składników wybranymi metodami
 • wyceny majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych dla określenia wielkości wnoszonego do spółki aportu,
 • informacje o przedsiębiorstwie w układzie memorandum,
 • przygotowanie aktów prawnych dla przedsiębiorstwa,
 • analizy wyboru właściwej ścieżki rozwoju, restrukturyzacji, prywatyzacji itp.,
 • projekty poprawy produktywności wraz z analizą wrażliwości poszczególnych obszarów działalności na uzyskiwane wyniki ekonomiczno-finansowe, przedstawienie możliwych kierunków usprawnień oraz ich wdrożenie,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie poprawy produktywności,
 • projektowanie i doradztwo w zakresie systemów zapewnia jakości – ISO 9001.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).