Ochrona danych osobowych

25 maja 2018r. do powszechnego stosowania weszło RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1).

Wspieramy instytucje we wdrażaniu RODO, w tym poprzez:

 • Analizę istniejących zabezpieczeń danych osobowych (tzw. audyt początkowy),

 • Analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,

 • Dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul, umów i innych) do obowiązujących wymogów i potrzeb jednostki,

 • Bieżące szkolenia pracowników,

 • Coroczny audyt bezpieczeństwa.

W ramach współpracy wykonujemy wszystkie obowiązki IOD, o których mówi RODO, w tym:

 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez szkolenia dla pracowników,

 • przeprowadzanie corocznych audytów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,

 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,

 • udzielanie konsultacji w projektach wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania i przy tworzeniu mechanizmów domyślnej ochrony danych,

 • opracowywanie lub opiniowanie umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,

 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania,

 • obsługa naruszeń ochrony danych osobowych,

 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą,

 • doradztwo w zakresie realizacji oceny skutków dla ochrony danych.