Działalność

Audyt i Wycena Consulting Group sp. z o.o. działa w zakresie:

 • wspomagania procesów zarządczych i nadzorczych przedsiębiorstw i instytucji poprzez czynności audytowe i kontrolę zarządczą, zapobieganie oszustwom i defraudacjom oraz doradztwo gospodarcze;
 • wspomaganie procesów zarządzania ryzykiem;
 • propagowania zasad etyki zawodowej i dbania o jej przestrzeganie;
 • integrowania środowiska audytorów i kontrolerów, reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą oraz sferę budżetową;
 • współpracy ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami zrzeszającymi audytorów i kontrolerów.

Powyższe obszary są celami firmy, zgodnymi z jej polityką działania i rozwoju.

Audyt i Wycena Consulting Group sp. z o.o. realizuje swoje cele głównie przez:

 • prowadzenie działalności audytowej, konsultingowej i doradczej;
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie problematyki audytu i kontroli zarządczej oraz zapobiegania oszustwom i defraudacjom;
 • efektywne zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochroną danych osobowych w jednostkach.

Realizację tych celów zapewnia wdrożony i doskonalony system zarządzania, zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 9001, a także zaangażowanie w działalność spółki jej zarządu i całego zespołu.

Pracując, opieramy się na takich dokumentach jak:

 • „Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (załącznik do Komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku, Dz. Urz. MF poz.15);
 • „Krajowe standardy rewizji finansowej” Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
 • wytyczne Instytucji Finansujących w zakresie audytu projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o firmie, a także szczegółami naszej oferty. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).