Analiza ryzyka

Głównym zadaniem procesu zarządzania jest oszacowanie wielkości prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia zidentyfikowanych uprzednio ryzyk. W tym celu wykonuje się hierarchizację zidentyfikowanych niebezpieczeństw według ich potencjalnego wpływu na proces realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do dalszego planowania reakcji na niekorzystne zjawiska.

Wykonujemy następujące analizy ryzyka:

  • jakościowa analiza ryzyka,
  • ilościowa analiza ryzyka,
  • analiza ryzyka dla informacji niejawnych,
  • analiza ryzyka dla bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych.

Każda z wyżej wymienionych analiz wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi. Mając kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie, nasza firma dostosowuje posiadane narzędzia do potrzeb konkretnego zleceniodawcy i wymagań danego zlecenia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).