Audyt działalności statutowej

Wykonujemy audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu wydatkowania środków finansowych na naukę.
 
Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:

 • podstaw prawnych działalności jednostki;
 • poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej;
 • realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
 • wniosku o dotację statutową;
 • ankiety jednostki naukowej;
 • funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
 • sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
 • przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
 • przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
 • poprawności ewidencji księgowej;
 • wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
 • celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi atutami, metodami pracy i zasadami. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (oddzwonimy).