Audyt i Wycena Consulting Group

Dzięki umiejętnościom, zebranym doświadczeniom i dystansowi jesteśmy w stanie zdefiniować ryzyko tam, gdzie się go nikt nie spodziewa, i pomóc je zminimalizować lub usunąć.

To, co obowiązkowe i to, co pożądane

Audyt i Wycena Consulting Group sp. z o.o. oferuje jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom organizacyjnym, spółkom komunalnym i innym podmiotom publicznym, a także przedsiębiorstwom, uczelniom, instytutom  – z terenu całego kraju – szeroki zakres usług z zakresu audytu, ochrony danych osobowych, controllingu i doradztwa. Usługi te realizują doświadczeni, kompetentni i sprawdzeni audytorzy, kontrolerzy i biegli rewidenci, a także inspektorzy ochrony danych oraz inni specjaliści niezbędni do realizacji zlecenia. Przejmujemy obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD), zgodnie z wymogami RODO. Realizujemy audyty wymagane przepisami prawa i te, które pozwalają zdefiniować i zminimalizować ryzyko.

Skontaktuj się z nami – zadzwonimy

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Nr telefonu

Temat

Treść wiadomości

* - pole wymagane

Administratorem danych osobowych jest AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378205.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych – Grażynę Żurawską, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@audytiwycena.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: "RODO"). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – AUDYT I WYCENA Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378205, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.